*Nestlé Nederland B.V. slaat jouw gegevens op in een bestand om deze te gebruiken voor de gecommuniceerde doeleinden. Je hebt recht op inzage, aanpassing en verwijdering van je gegevens en een recht van bezwaar. Indien je van dit recht gebruik wil maken, neem dan contact met ons op via Customerservice@nl.nestle.com